De geboorte

Voorbereidingsfase (24 uur voor het werpen)

Nestbouwgedrag:
fanatieke graafbewegingen met de voorpoten zelfs in de werpkist (wolven graven een hol om in te bevallen)

Temperaturen:

Een manier is om de temperatuur van de moeder te meten wanneer u denkt dat ze bijna gaat werpen.
De temperatuur van een hond zit meestal rond de 38,4 graden.
Haar temperatuur zal vlak voor de worp dalen tot onder de 37,8 graden.. Doch zijn er altijd uitzonderingen op deze regel.

Ontsluitingsfase (weeën):
Zichzelf vaker likken, vooral de vulva eetlust verdwijnt meestal veel plassen en ontlasten, ontlasting wordt dunner ademhaling wordt sneller, soms braken, teef wordt zenuwachtig en kijkt vaak naar haar flanken en verliest haar slijmprop.Begint op het moment dat de teef mee gaat persen met de weeën.Dit mee persen is het gevolg van de reflex van Ferguson.Deze reflex wordt veroorzaakt doordat er een pup in de bekkenholte ligt. Het persen is te zien als samentrekkingen van de buikspieren.
In de eerste vruchtwaterzak zitten alle pups, elk in hun eigen (tweede) vruchtwaterzakje.
Wordt het geboorteblaasje of de pup zelf zichtbaar en zijn er krachtige pers weeén dan mag het nog maximaal een half duren, is de pup dan nog niet geboren, neem contact op met je dierenarts!
Bij de kop ligging zijn de voorpootjes meestal naar achteren geslagen en liggen tegen het lichaam aan.
In tegenstelling tot bij ons mensen levert bij honden stuitligging geen noemenswaardige problemen op.
De bevalling gaat misschien iets minder vlot dan wanneer het hoofdje eerst komt omdat dat meer gestroomlijnd is.
Het gebeurd wel eens bij de chihuahua dat ze maar één pupje hebben en dan kan het wel eens zijn dat het gewicht aan de zware kant is, dus hou er wel rekening mee dat dit dikwijls tot keizersnede leid. Zorg ervoor dat er iemand in de buurt is die zij vertrouwt.Hierdoor zal de teef zich veel meer op haar gemak voelen tijdens de geboorte.
Het is wel belangrijk dat de eigenaar het vertrouwen ook geeft. Dus niet in paniek raken, maar rustig en geduldig blijven.
Tijdens een wee zal de teef meerdere malen persen. Ze houdt de staart af om meer ruimte in de bekkenholte te krijgen.
Meestal ligt de teef, maar ook gehurkt en staand persen kan voorkomen. Gemiddeld worden er iets meer pups in kop ligging dan in stuitligging geboren Het persen kan lang duren, vooral bij de eerste pup kan dit een tijdje in beslag nemen.
Als een jong nog in de vruchtvliezen zit bij de geboorte, bijt de teef deze stuk.Als de teef het niet kan, zoals bij sommige onervaren teven en sommige rassen het geval is, moet de eigenaar dit doen.Ze bijt de navelstreng door, likt de vliezen van de snuit van de pup weg zodat die kan ademen. Ze likt ook de borst om de ademhalingsbewegingen te stimuleren. Ook het verbreken van de navelstreng moet soms door de eigenaar gebeuren.Elke pup heeft een eigen nageboorte of placenta.De nageboorte komt gewoonlijk af binnen 15 minuten na elke pup.Soms gebeurt het dat er eerst twee pups komen en dan pas twee nageboorten. Meestal zit de nageboorte nog aan de pup vast, soms blijft die hangen op de rand van de bekkeningang, daarom moeten alle nageboortes geteld worden.Het is best dat de teef maar enkele placenta’s op eet, anders kan dit leiden tot diaree.
Teven nemen na de geboorte van elke pup echter meestal een kortere of langere pauze, waarin niet geperst wordt.
Daarom duurt het gemiddeld drie kwartier tussen de geboorte van twee pups.Als de teef haar pups niet droog likt, moeten ze voorzichtig drooggewreven worden. Als een pup geboren is, zal deze direct op zoek gaan naar de tepels van de teef. De teef zal de pup ook vaak in de richting van de tepel duwen.Als de eerste pup begint te zuigen, worden de volgende weeën versneld.

Raadpleeg altijd direct de dierenarts als:
– de teef twee dagen over tijd is.
– er donkergroene uitvloeiing komt
– er na 30 minuten krachtig te persen geen pup komt.
– er sinds de laatste pup al twee uur versteken is, terwijl er nog meer pups worden verwacht.
– de teef overstuur is of zich agressief gedraagt tegen haar pups
– de teef na de geboorte onrustig blijft (misschien is er nog een pup of een nageboorte achtergebleven of dreigt er ontsteking van de melkklieren).

Tips om nog te proberen voor een keizersnede:

Dit artikel komt van een dierenarts praktijk
Indien er geen weeën aanwezig zijn, zullen we via de buikwand moeten voelen of er nog pups in de baarmoeder aanwezig zijn.
Indien er nog pups aanwezig zijn, dan kan 0.1 ml per 15 kg lichaamsgewicht oxytocine worden ingespoten (opwekken weeën).
Indien er na 45 minuten nog geen reactie is, is het verstandig om contact op te nemen met de dierenarts.
Als er wel duidelijk persweeën aanwezig zijn, en er na 30 minuten nog geen pup geboren is, kunt u overgaan tot vaginaal toucheren. U desinfecteert de vulva en uw handen goed.Indien u in de vagina een pup voelt zitten, kunt u de persweeën versterken door de bovenzijde van de vagina wand te masseren.Eventueel kunt u ook de teef aan de voorzijde omhoog houden.
Voelt u niets in de vagina, dan is het verstandig om contact op te nemen met de dierenarts. Over het algemeen zullen we dan direct overgaan tot het uitvoeren van een keizersnede.

Keizersnede:
Bij veel dierenartsen gebeuren de keizersneden altijd onder locale verdoving omdat dit een groot aantal voordelen heeft.(informeer bij u eigen dierenarts welke methode hun gebruiken) De pups zijn direct “wakker” als ze geboren worden.
De teef is direct wakker na de keizersnede en gaat zo gemakkelijker haar pups herkennen. Er is geen enkel risico om in de “verdoving” te blijven. De teef kan direct mee naar huis om haar pups te zogen.
Een keizersnede in beeld klik hier

Problemen na de geboorte

Normale uitvloei:

De eerste week zal de uitvloeiing bij de teef groen zijn.De tweede week wordt deze geleidelijk rood.
Na ongeveer twee weken wordt de uitvloeiing lichter van kleur, en na ongeveer drie weken moet de uitvloeiing voorbij zijn.
Er kan dan nog wel eens een dun sliertje uitvloeiing uit de vulva komen.
Abnormaal verloop en nazorg: Door ondeskundig oxytocine (weeën opwekkend middel) gebruik bestaat de mogelijkheid dat er een scheur in de baarmoeder ontstaat.Door onvoorzichtig vaginaal toucheren bestaat de mogelijkheid van beschadiging van de vagina.

Baarmoederontsteking komt regelmatig voor na een bevalling.Zeker als de hygiëne tijdens de bevalling niet optimaal was.
Door achtergebleven placenta’s of pups kan ook een baarmoederontsteking ontstaan. Een ander vaak voorkomend probleem is de melkklierontsteking. Het is zeer belangrijk om de pups niet van de besmette melk te laten drinken en ze eventueel 24 uur geheel van de moeder te scheiden en de dierenarts te raadplegen. Wat bij grote nesten nogal eens wordt waargenomen is dat de teef te veel placenta’s heeft opgegeten. Hierdoor raakt het maag darmkanaal van de hond ontregeld en daardoor loopt de melkgift terug.
Als de melkproductie bij de teef nihil is, kan men proberen 3 tot 5 maal daags gedurende de eerste 36 uur na de geboorte oxytocine injecties te geven en de hond eiwitrijke voeding geven.Produceert de teef teveel melk, wat nogal eens gezien wordt bij het spenen van de pups, dan kan men kamferspiritus op de melkklieren aanbrengen (2 tot 3 maal daags).